Jagt funktionsbeskrivelseDelphi apporterer fasan for første gang, 8 mdr.

Delphi afleverer fasan siddende, 8 mdr. gammel
      

Jagt funktionsbeskrivelse, 9 mdr. gammel

Delphi har deltaget i jagtlig funktionsbeskrivelse i Sverige sammen med resten af hendes kuldsøskende.
Funktionsbeskrivelsen er et værktøj for opdrætteren til at se om avlen går i den ønskede retning. Den består af en række momenter, hvor ejeren ikke blander sig, dvs. forholder sig helt passivt. Så ser man hvad hunden gør instinktivt.

Beskrivelsen var opdelt i en landdel med apportering, søg og vildt-interesse, samt en vanddel med vandapportering og konkurrencesituation. Der kigges på interesse, fart, greb, hvordan bæres apporten og engagement på landdelen, og i vandet på svømmeteknik, apporteringsvillighed, og hvordan hunden optræder når andre er i vandet mht. piben, uro etc.

Det var meget spændende at være med til.

Resultaterne fra hele kuldet kan ses på Kennel Riverbreeze - Delphis opdrætter. Nedenfor ses diagrammet over kuldets gennemsnit mod de svenske tolleres landsgennemsnit, og længere nede på siden en oversættelse af den svenske protokol fra beskrivelsen.

Kuldet gennemsnit er meget flot i forhold til racens middelværdi. Kun i vildt-interessen er det dårligere. Ingen af hundene ville tage anden, selv ikke de hunde der normalt gerne tog vildt.

Delphi overraskede mig ved ikke at være spontan i apporteringen. Alle de øvrige i kuldet var spontane i opsamlingen.


Diagrammer over kuldets gennemsnit mod de svenske tolleres landsgennemsnit.Rød streg = racens middelværdi. Grøn/blå streg = Delphis kuldgennemsnit.


Indskrevet kopi af funktionsbeskrivelse 2004-06-06 i Karlsborg, Sverige.Bedømmelsen 1 er lav intensitet og 5 er højeste intensitet. Det veksler imellem øvelserne, hvorvidt man ønsker lav eller høj intensitet. Fx. høj intensitet i søget er godt, og lav intensitet i konkurrencesituationen er godt.

FUNKTIONSBESKRIVELSE RETRIEVER, LANDDELEN

APPORTERING 1
Engagement

3

Interesseret, følger uden afbryd

APPORTERING 2
Engagement

3

Interesseret, følger uden afbryd

APPORTERING 1
På vej ud

4

Starter med høj fart, målrettet, fuldfører

APPORTERING 2
På vej ud

4

Starter med høj fart, målrettet, fuldfører

APPORTERING 1
Opsamling

1

Samler ikke op, overser apporten

APPORTERING 2
Opsamling

3

Griber forsigtig i apporten

APPORTERING 1
Greb

1

Griber ej

APPORTERING 2
Greb

4

Uroligt greb, ruller eller tager omgreb

APPORTERING 1
Bære

1

Bærer ikke

APPORTERING 2
Bære

4

Bærer mod føreren, men slipper inden føreren

APPORTERING 1
Aflevering

2

Vender mod fører, men kommer ikke frem

APPORTERING 2
Aflevering

5

Kommer målrettet i galop

SØG
Engagement

2

Interesseret, følger med nogle afbrud

SØG
Optag

5

Finder ved første forsøg

SØG
Opsamling

1

Samler ikke op, overser apporten

SØG
Greb

1

Griber ej

SØG
Bære

1

Bærer ikke

SØG
Aflevering

1

Afviger eller kommer ikke ind

VILTINTERESSE

2

Snuser, viser interesseFUNKTIONSBESKRIVELSE RETRIEVER,VANDDELEN

VANDARBEJDE 1
Samarbejde

2

Følger modvillig med, retter sig mod vandet

VANDARBEJDE 2
Samarbejde

3

Følger med neutralt

VANDARBEJDE 1
Igang

4

Går eller springer i vandet og begynder at svømme

VANDARBEJDE 2
Igang

4

Går eller springer i vandet og begynder at svømme

VANDARBEJDE 1
Svømmeteknik

4

Svømmer tavst med god fart og tydeligt "kølvand"

VANDARBEJDE 1
Svømmeteknik

4

Svømmer tavst med god fart og tydeligt "kølvand"

KONKURRENCE-SITUATION 1
Væremåde

5

Ophidset, piber, gøer

KONKURRENCE-SITUATION 2
Væremåde

5

Ophidset, piber, gøer

KONKURRENCE-SITUATION 1
Lyd

5

Gentagen gøen

KONKURRENCE-SITUATION 2
Lyd

5

Gentagen gøen