Unghundementalbeskrivelse (UHM)Foxie har den 28.09.2008 gennemført DKK's unghunde mentalbeskrivelse hos Tollerklubben.

Slutbemærkningen fra beskriveren var: "en stærk hund med stor nysgerrighed og god afreaktion. Vær opmærksom på hendes brug af trusler i sit revirforsvar (spøgelserne) ."

I 12 af punkterne har Foxie ramt ønskeprofilen og i de øvrige 8 ligger hun i boksen ved siden af.

Man skal huske at ønskeprofilen er noget vi skal arbejde os frem mod. Vi kan ikke forvente at alle tollere opfylder ønskeprofilen p.t., og det er ikke en test man kan bestå/ikke-bestå. Det er en beskrivelse af hunden.
Indskrevet kopi af Foxies testresultater:Ønskeprofilen er skrevet med kursiv. Foxies resultat er med rødt.Aktivitet 1 2 3 4 5
1a Kontakt Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg Undviger kontakt – kryber og trækker sig Accepterer kontakt – er helt uengageret – trækker sig ikke Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret. Påtrængende kontakt – anledning mangler – kan evt. hoppe og gø
1b Håndtering Vil ikke følge med Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra TL: Følger modvilligt med hele vejen. Følger med uden besvær. Følger villigt med.
1c Håndtering Flugtforsøg / kraftig trueadfærd Kraftige unddragelser / trusler Unddrager sig aktiv håndtering. Ingen trueadfærd Lader sig håndtere. Lader sig villigt håndtere.
2a Leg Leger ikke Leger ikke Viser interesse Leger – starter langsomt. Bliver aktiv Leger aktivt. Starter hurtigt Leger meget aktivt. Starter hurtig. Svær at afbryde.
2b Leg – greb Griber ikke Griber ikke straks. Snuser først på objektet. Griber forsigtigt eller nipper i objektet. Griber med hele munden, tager fat Griber straks – målbevidst.
2c Leg – træk – kampleg Tager ikke fat Holder forsigtigt fat. Slipper og/eller trækker ikke. Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen. Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper Hugger direkte og holder fast. Rusker og trækker efter TL slipper.
3a Jagt- fart Starter ikke Fuldfører ikke. Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet. Starter og fuldfører med høj fart. Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 m. forbi
3b Jagt – fangst Overser byttetNår ikke frem til byttet Tager ikke byttet Snuser ikke til byttet Tager ikke byttet, men snuser til byttet Tager byttet tøvende Tager byttet straks Målbevidst
4 Aktivitetsniveau Inaktiv – uinteresseret Opmærksom – står, sidder eller ligger Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider pinde under forløbet. Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider pinde, springer op. Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen.
5a Overraskelse – skræk Stopper – kort stop. Ingen undvigelser. Stopper og dukker sig. Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter.
5b Overraskelse – trusler/aggresivitet Ingen trueadfærd En eller to trusselshandlinger Mere end to trusselhandlinger eller vedvarende trusler Mange eller vedvarende trusler med angreb Kraftig trueadfærd med direkte angreb
5c Overraskelse – nysgerrighed Går frem til dukken, når dukken er lagt ned. Går ikke frem. Går frem til dukken, når føreren taler til dukken. Går frem til dukken, når føreren står ved dukken. Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem. Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
5d Overraskelse – afreaktion Ingen undvigemanøvre Går i en lille bue 1. gang. Ser til siden 2. gang. Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra pladsen 1. gang Går i bue 2. og 3. gang Strakt line væk fra pladsen mindst 2 gange.
6a Lyd –skræk Stopper – kort stop. Ingen undvigelser. Stopper og dukker sig. Undvigemanøvre (uden at vende sig bort). Flygter højst 5 meter eller vender sig bort. Flygter mere end 5 meter.
6b Lyd – nysgerrighed Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen. Går frem til pladen, når føreren taler til pladen. Går frem til pladen, når føreren står ved pladen. Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem. Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c Lyd – afreaktion Ingen undvigemanøvre Går i en lille bue 1. gang Ser til siden 2. gang Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra pladsen 1. gang Går i bue 2. og 3. gang Strakt line væk fra pladsen mindst 2 gange.
7a Spøgelser – skræk Viser ingen flugttendenser En eller to flugthandlinger Skifter mellem begyndende flugt og kontrol Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første trediedel. Flygter i linens længde i momentets første tredjedel.
7b Spøgelser – trusler/aggresivitet Ingen trueadfærd En eller to trusselhandlinger i den del eller hele forløbet. Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet. Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand. Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet.
7c Spøgelser – afreaktion Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten. Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten. Går frem til figuranten, når fører er gået halv frem med figuranten. Går frem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning.
8 Skarp lyd (skud) Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder, men genoptager tidligere aktivitet Tilbageværende uro efter flere skud. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet. Viser stigende flugttendenser efter hvert skud både ved aktivitet og passivitet Flygter under aktivitet. Forlader evt. pladsenFoxie viser "undvigemanøvre - uden at vende sig bort" ved synsforskrækkelsen med kedeldragten.Foxie undersøger selv hvor lydforskrækkelsen kom fra.Foxie undersøger også selv hvad spøgelset er for et. Men der er godtnok lidt "giraf-hals".